• Italiano
  • English
  • Español
  • 中文 (中国)
  • Română
  • Shqip
  • العربية

Nëpërmjet muzeut “Paolo Cresci

 

për historinë e emigracionit italian” dëshirojmë të ruajmë dhe të vlerësojmë kujtimin e italianëve që shkuan jashtë shtetit për të kërkuar kushte më të mira jetese, duke dhënë një kontribut në njohjen e një faqeje të rëndësishme të historisë së Italisë, por edhe për të kuptuar më mirë sfidat e historisë së sotme, e cila gjithnjë e më shumë trajton lëvizjen e popujve dhe përqasjen midis kulturave të ndryshme.

 

 

 

 

 

 


Our links

The Paolo Cresci Foundation collects many important documents on Italian emigrants. Visit our sites

Official site
Take a virtual tour 360° (use IExplorer)
Italian Emigration Museum